Danışmanlık bizim işimiz

İnovasyon, dönüşüm ve liderlik konusunda müşterilerimizin zorlu sorunlarını farklı yöntemler bularak çözerek danışanlarımıza en fazla ihtiyaçları olan şeyi, zamanı veriyoruz.

Akreditasyon Danışmanlığı

HERA DANIŞMANLIK, kuruluşların standartların gereklerine uygun olarak akreditasyon ve sistem denetimlerine hazırlanması aşamasında dokümantasyon konusunda danışmanlık hizmeti yürütmektedir.

  • TS EN ISO 17024 Personel Belgelendirme

Sistem Belgelendirme

HERA Danışmanlık yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerini objektif, nitelikli ve müşteri odaklı hizmet yaklaşımı temelinde vermektedir. Kuruluşumuz; yönetim sistemleri belgelendirmesi alanında uluslararası geçerliliğe sahip denetim ve belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.

  • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

İç Tetkik / İç Denetleme

İlgili Standart gereği yürütülen, sistemin kuruluş içerisindeki etkinliğini ölçmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan incelemedir. İç tetkikte amaç, kuruluşun zayıf ve geliştirilecek yanların objektif olarak tespit edilmesi, oluşabilecek problemlerin önceden tahmin edilmesi ve sistemin geliştirilmesi amacıyla fırsatların yakalanmasıdır. Denetim periyodu, denetlenecek birim/bölüm/faaliyetin ürün/hizmet kalitesi açısından kritikliği ve geçen dönemlerde yaşanan problemlerin derecesi doğrultusunda azalıp artabilmektedir. Ancak sorunsuz bir faaliyetin dahi tutarlılığının gözlenmesi açısından yılda en az bir defa denetlenmesi faydalı olmaktadır. Denetimler objektif olarak, denetlenen bölümden bağımsız ve yeterlilik sahibi denetçiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

  • TS EN ISO 19011 İç Tetkik / İç Denetleme